Intuitivní terapie

Tato terapie je pro lidi, kteří cítí a vnímají, že jejich život neplyne v lehkosti, harmonii a proto chtějí tento nesoulad napravit a následně své další fungování změnit a dát svému životu nový smysl a řád. 

Kombinuje různé postupy, je vždy vedena potřebami klienta a jeho duše. Pracujeme převážně s emocemi, vzpomínkami a často přecházíme i do roviny fyzické. Každá terapie je individuální a vyžaduje vědomou spolupráci s klientem, proto ji provádíme pouze osobně.